Terug naar Gronings

Wat n Plaze.

Wat n Plaze.
Bliedspul in drij bedrieven
veur: vaaier vraauwen en drij kerels 

7336 
In t dörpshoes t ''trefpunt'' is t een drukte van belang,want vanoavend komt de ''Harmonie'' weer speulen en de gakbaaltjes benne nog nait kloar en t gehakt is ook nog nait bezörgd,want de slagter het hom in poten sneden dus mout Berend der zulf achteran.Inmiddels arriveert ook de ''beroemde'' teneelspeulster Elsbeth van Veueren om zokveur te beraaiden op heur optreden.Slim schaande veur veur heur,dat zai n week te vroug is en ook nait meer terug ken noar Simpelveld,dus mout zai mor in t stro sloapen en dat liekt Aaldrik haile goud toe,want den ken hai heur gezelschop hollen.Mor doar stekt moe Knelsie vanzuims n stokje veur as Elsbeth soamen met Aaldrik en Jos de harmonieoavend viert hebben,bliekt zai zwanger te wezen,mor van wel?Ja en dat ontsnapt vanzulf nait an de baaide buurvrauwen Mientje en Geeske.Der worden anzuiken doan en de grode vroag van wel zai nou zwanger was,wordt vanzulf op t lest ook oplöst. 

Eigenschappen stuk

Personen (min - max):zeuven
Heren (min - max):drij
Dames (min - max):vaaier
Genre:Bliedspul

Direct bestellen

Wilt u deze titel direct bestellen? Dat kan! Via de website van toneel uitgeverij Vink kunt u het volgende bestellen:

  • Zichtzending
  • Normaal exemplaar
  • Regie exemplaar
  • A4 Formaat
Direct bestellen

Dat wordt laagen Arie.

Dat wordt laagen Arie.
 Dat wordt laagen Arie.Bliedspul in drij bedrievenveur: 4 tot 5vraauwen en 2 tot 3 kerels.
 

Appie regelt t wel.

Appie regelt t wel.
Appie regelt t wel.Bliedspul in drij bedrievenveur: vief vraauwen en drij kerels.