Terug naar Nederlands

Waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig?

Waar zijn wij in s hemelsnaam mee bezig?
Blijspel in de openlucht/zaal in drie bedrijven
voor: 5 dames en 3 heren 

 A 3065 Vrolijk openluchtspel 
Als Gerrit Loman en zijn vrouw Klazien bij het geërfde boerdijtje van oudoom Gart-Jan aankomen blijkt het een vervallen boerenstee te zijn. “Vluchten kan niet meer”, want de huur is opgezegd en de meubels zijn al onderweg. Goede raad is nu niet zo duur, men zal wel moeten. Goede raad wordt gegeven door de beide buurvrouwen Bertha “Bokkeblad”en Antje. Als de kinderen Loman aankomen ontstaat er nogal wat beroering, want zoon Derk, steekt met alles en iedereen de draak en vertelt dan ook rond, dat zij de boerdij gekocht hebben. Nog groter wordt de verwarring als Post een brief brengt, waarin staat, dat de boerderij weg moet in verband met de aanleg van een snelweg. Hoe dat nu weer tegen te houden? Derk weet raad en zus Gees helpt hem daarbij. Er moet iets gevonden worden, zodat de aanleg niet door kan gaan. Korenwolf misschien? Of wat oude stenen gereedschappen? De stadse juffer Josefien van het cultuurbeleid, kan uitkomst bieden en wordt dan ook ongewild ingeschakeld. Tussendoor is het beheer van een boerenstee toch ook voor Gerrit Loman, moeilijker als hij dacht. Zes kippen horen daar wel zes hanen bij? En hoe komt het dat die schapen zo “vroom”zijn. En hoe melk je een geit? Maar zoals altijd eind goed! Hoe kan het ook anders?

Eigenschappen stuk

Personen (min - max):acht
Heren (min - max):drie
Dames (min - max):vijf
Genre:Blijspel

Direct bestellen

Wilt u deze titel direct bestellen? Dat kan! Via de website van toneel uitgeverij Vink kunt u het volgende bestellen:

  • Zichtzending
  • Normaal exemplaar
  • Regie exemplaar
  • A4 Formaat
Direct bestellen

Waar is dat feestje?

Waar is dat feestje?
Waar is dat feestje?Blijspel in drie bedrijvenvoor vier dames en drie heren 
 

Freek komt er wel.

Freek komt er wel.
Freek komt er wel.Blijspel in drie bedrijvenvoor vijf dames en drie heren.